Τι είναι το staellinika?

Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας και της σειράς εφαρμογών, η εκπαιδευτική πρωτοβουλία προσεγγίζει το κοινό όλων των ηλικιών, από παιδιά προσχολικής ηλικίας μέχρι και ενήλικες. Το διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον επιτρέπει την εξ αποστάσεως μάθηση, ενώ παρέχεται η δυνατότητα υποστήριξης δομών και οργανισμών της ομογένειας (πρεσβείες, προξενεία, κοινότητες, σχολεία), ώστε να μπορούν να διαθέσουν σε κάθε ενδιαφερόμενο μαθήματα ελληνικής γλώσσας και ελληνικής μυθολογίας.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας ως μέσο κινητοποίησης του ενδιαφέροντος των μαθητών, ιδιαίτερα μικρότερων ηλικιών, στο πλαίσιο μιας σύγχρονης και ταυτόχρονα θελκτικής μεθοδολογίας για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Ταυτόχρονα, ο τρόπος οργάνωσης και παρουσίασης του διδακτικού περιεχομένου ακολουθεί θεωρητικές προσεγγίσεις που βρίσκονται στον πυρήνα του ενδιαφέροντος της επιστήμης της παιδαγωγικής, όπως η θεωρία της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης, η οποία -επειδή συνδυάζεται με μια προσέγγιση για την εκμάθηση γλώσσας μέσω δράσης - παρέχει μια πλήρως εξατομικευμένη μαθησιακή εμπειρία. Το πρόγραμμα παρουσιάζει αρκετά καινοτόμα στοιχεία που καθιστούν την προσέγγιση που ακολουθεί για τη διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.

Το περιεχόμενο έχει οργανωθεί σύμφωνα με τις αρχές της μικρομάθησης (microlearning) και της παιχνιδοποίησης (gamification). Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν υιοθετήσει αρχές και μεθόδους παρουσίασης του διδακτικού υλικού που απαντώνται σε άλλα δημοφιλή λογισμικά για την εκμάθηση γλώσσας, προσαρμόζοντας τες στις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στη διασπορά.

Η ανάπτυξη ενός παιδαγωγικού εργαλείου δεν αρκεί από μόνη της για να εξασφαλίσει μια επιτυχημένη διδακτική παρέμβαση. Για το λόγο αυτό έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα της υποστήριξης των εκπαιδευτικών με διάφορους τρόπους, από τη συγγραφή βιβλίων δασκάλου με μεθοδολογικές συμβουλές και προτεινόμενες δραστηριότητες, μέχρι και τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας επικοινωνίας των εκπαιδευτικών, όπου μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες, απόψεις, σχέδια μαθήματος και διδακτικό υλικό.

1. Από σήμερα δίδεται η πρόσβαση σε εφαρμογές για όλους τους υπολογιστές

Ελληνικά για αρχάριους - παιδιά προσχολικής ηλικίας (Ηλικίες 4-5 ετών) (4 ενότητες)
Ελληνικά για αρχάριους (χωρίς γραπτό λόγο) - Ηλικίες 6+ (2 ενότητες)
Ελληνικά για αρχάριους (με γραπτό λόγο) - Ηλικίες 9+ (2 ενότητες)
Greek Mythology for Young Learners (μάθημα μυθολογίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα)
2. Από σήμερα δίδεται η πρόσβαση σε εφαρμογές για φορητές συσκευές
(iOS μόνο και ετοιμάζεται η έκδοση για συστήματα Android )

Card image cap
Ελληνικά για αρχάριους - παιδιά προσχολικής ηλικίας (Ηλικίες 4-5 ετών)
Τα μικρά παιδιά μαθαίνουν ελληνικά μέσα από τραγούδια και απλές δραστηριότητες, για διάφορα θέματα της καθημερινής ζωής.
Card image cap
Ελληνικά για αρχάριους (χωρίς γραπτό λόγο) - Ηλικίες 6+
Οι μικροί μαθητές μαθαίνουν ελληνικά μαζί με τους Ήρωες του Δίσκου, τρία αδέρφια που ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και εμποδίζουν τα σχέδια μιας ομάδας κακοποιών να κλέψουν ιστορικά αντικείμενα.
Card image cap
Ελληνικά για αρχάριους (με γραπτό λόγο) - Ηλικίες 9+
Μάθετε ελληνικά συντροφιά με ήρωες της ελληνικής μυθολογίας - ταξιδέψτε στην αρχαία Ελλάδα, ολοκληρώστε αποστολές και ανεβάστε το επίπεδο του χαρακτήρα σας.
3. Από σήμερα δίδεται η πρόσβαση στο youtube κανάλι
youtube.com/staellinikaΓια πρόσβαση στις εφαρμογές μέσω υπολογιστή, τάμπλετ ή κινητού, πηγαίνετε στο:
www.staellinika.com

Αναλυτικό Περιεχόμενο των εφαρμογών


Ελληνικά για αρχάριους - παιδιά προσχολικής ηλικίας (Ηλικίες 4-5 ετών)

Διαθέσιμο από σήμερα
 • Learn Colours - Μαθαίνω τα χρώματα
 • Learning about the Fall - Μαθαίνω για το φθινόπωρο
 • Talking about myself - Μιλάω για τον εαυτό μου
 • Learning about the Spring - Μαθαίνω για την άνοιξη
Διαθέσιμο τον Σεπτέμβριο
 • Learning about the Summer - Μαθαίνω για το καλοκαίρι
 • Learning about the Winter - Μαθαίνω για τον χειμώνα


Ελληνικά για αρχάριους (χωρίς γραπτό λόγο) - Ηλικίες 6+

Διαθέσιμο από σήμερα
 • My name is... - Με λένε...
 • Describe me! - Περίγραψέ με!
Διαθέσιμο τον Σεπτέμβριο
 • My family - Η οικογένειά μου
 • What’s the weather? - Τι καιρό έχει;
 • A visit to the zoo - Μια βόλτα στον ζωολογικό κήπο
 • My bedroom - Το δωμάτιό μου
 • My average day - Τι κάνω στη μέρα μου
 • Let’s eat! - Ας φάμε!
 • Alphabet Quest - Περιπέτειες με το αλφάβητο


Ελληνικά για αρχάριους (με γραπτό λόγο) - Ηλικίες 9+

Διαθέσιμο από σήμερα
 • Personal Information (name, age, physical characteristics) - Προσωπικές πληροφορίες (όνομα, ηλικία, εξωτερικά χαρακτηριστικά)
 • Members of my family - Τα μέλη της οικογένειάς μου
Διαθέσιμο τον Σεπτέμβριο
 • At the taverna - Στην ταβέρνα
 • My neighborhood - Η γειτονιά μου
 • A day at the zoo - Μια μέρα στον ζωολογικό κήπο
 • Come to my party - Έλα στο πάρτι μου
 • The last day of school - Η τελευταία μέρα στο σχολείο
 • Summer Holidays - Καλοκαιρινές διακοπές


Greek Mythology for Young Learners (μάθημα μυθολογίας στην αγγλική γλώσσα)

Διαθέσιμο από σήμερα
 • The Olympian Gods (Zeus, Athena) - Οι θεοί του Ολύμπου (Δίας και Αθήνα)
 • The 12 Olympian Gods (video) - Οι δώδεκα θεοί του Ολύμπου
 • Trojan Horse (video) - Ο Δούρειος Ίππος
 • Icarus & Daedalus (video) - Ίκαρος και Δαίδαλος
 • Perseas & Medusa (video) - Περσέας και Μέδουσα
 • Athena vs Poseidon: The Name Giving of Athens (video) - Αθηνά εναντίον Ποσειδώνα: Η ονοματοδοσία της Αθήνας
Διαθέσιμο τον Σεπτέμβριο
 • The Olympian Gods (complete pantheon) - Οι θεοί του Ολύμπου (ολοκληρωμένο πάνθεο)
 • Talos, the first robot (video) - Ο Τάλως, το πρώτο ρομπότ
 • Hercules and the Olympics (video) - Ο Ηρακλής και οι Ολυμπιακοί Αγώνες
 • Theseus and the Minotaur (video) - Ο Θησέας και ο Μινώταυρος
 • The Olympian God family (video) - Η οικογένεια των Ολύμπιων θεών

Στόχος του προγράμματος είναι η πλήρης πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές την 1η Σεπτεμβρίου 2020, ενώ υλοποιείται παραμετροποίηση και προσαρμογή σε Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά, καθώς και για το σύστημα Android. Περαιτέρω σχεδιάζονται πρόσθετες εφαρμογές με έμφαση στον ελληνικό πολιτισμό και την ιστορία.